Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Vincenc Morstadt: Veduta Kouřimi

Ve sbírkovém fondu Muzea Kouřimska v Kouřimi je i několik zajímavých předmětů z oboru výtvarného umění. Jedním z nich je i grafický list, který vznikl podle kresebné předlohy známého vedutisty Vincence Morstadta. Jedná se o mědirytinu představující pohled na město Kouřim. Dílo vyšlo v roce 1820 jako součást časopisu Hyllos – Dobrozvěst (vycházel dvakrát týdně v letech 1819 až 1821, s podtitulem „časopis poučného a kratochvilného obsahu“). Rytcem byl Caspar Pluth (1766 – 1822), který pro Hyllos připravoval většinu výtvarných podkladů (rytin).
Město Kouřim je zobrazeno z pohledu od jihovýchodu. Nejvýraznějšími dominantami jsou kostel sv. Štěpána se zvonicí (ještě v její podobě před pseudogotickou přestavbou na konci 19. století) a prstenec hradeb obklopujících město. Vidět lze mohutnou, dodnes dochovanou baštu ve východní části opevnění, dále Pražskou bránu i dnes již neexistující Kolínskou a Malotickou bránu a Katovu fortnu pod kostelem. Patrný je i hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice na kopci vně hradeb. Výjev je tradičně oživen figurální stafáží, kdy malíř črtající si pod stromem je s největší pravděpodobností sám Morstadt.

Rytina vznikla v době, kdy ještě město Kouřim mělo významnou roli jako oficiální centrum rozsáhlého Kouřimského kraje (uvedeno i v názvu rytiny – Krajské město Kauřim (Kouřim)). Bohužel s postupem času důležitost jednoho z nejvýznamnějších měst českého království pomalu upadala. Zlom nastal po třicetileté válce a dílo zkázy dokonaly ještě velké požáry. S koncem existence Kouřimského kraje v roce 1850 skončila i výsadní role Kouřimi.

Vincenc Morstadt

*17. 4. 1802 Kolín, + 19. 2. 1875 Praha

Narodil se v Kolíně, v rodině obchodníka s vínem. S prvními malířskými pokusy začíná již v dětském věku, i přesto dokáže vytvořit technicky precizní a detailně propracovaná díla. Nejstarší dochovanou prací je kresba náměstí v Čáslavi z roku 1812. Již v roce 1813 odchází z Kolína za studiem do Prahy, nejprve na novoměstské piaristické gymnázium, později na Právnickou fakultu Univerzity Karlo-Ferdinandovy. Po studiu práv nastupuje dráhu soudního úředníka. Působil u krajského soudu v Lokti, v Trutnově a Hradci Králové. Svou úřední dráhu završil v Praze, kde později dosáhl hodnosti rady zemského soudu. V roce 1867 odchází do výslužby, žije na Malé Straně v Praze až do své smrti v roce 1875. Pochován je na Malostranském hřbitově. Na domě v Tomášské ulici, ve kterém zemřel, je stejně jako na jeho rodném domě v Kolíně (Karlovo náměstí čp. 76) pamětní deska s bustou od kolínského sochaře Jaroslava Hylase.
Je zajímavé, že jeden z nejvýznamnějších a nejvyhledávanějších českých vedutistů 19. století měl většinu svého života malířství pouze jako svou zálibu, které se věnoval vedle soudní praxe. Teprve po odchodu do výslužby se stalo středobodem jeho života. Kresbu a grafické techniky studoval soukromě u profesora pražské AVU - krajináře Karla Postla. První práce, které upoutaly pozornost veřejnosti, prezentoval v časopise Hyllos v roce 1819. Později vzniká podle jeho kreseb velké množství grafických listů, jeho díla doplňují mnoho knih a tiskovin. V kresbě vedut byl Morstadt realistou, s důrazem na přesnost a detail. Zobrazoval významné stavby, ulice, parky a veřejná prostranství českých měst a městeček. Vedle rodného Kolína zachycoval ve svých dílech převážně místa, kde působil jako soudní úředník. Dominantní postavení má samozřejmě Praha.
Dnes jsou pro nás Morstadtovy práce především vynikajícím průvodcem architektonické podoby českých měst 19. století, a díky četné figurální stafáži také průvodcem dobového odívání.
Vincenc Morstadt: Veduta Kouřimi Vincenc Morstadt: Veduta Kouřimi - detail Vincenc Morstadt: Veduta Kouřimi - detail Vincenc Morstadt: Veduta Kouřimi - detail Vincenc Morstadt: Veduta Kouřimi - detail Vincenc Morstadt

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

pátek–neděle: 10.00–17.00
polední přestávka:
12.00–12.30

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

aktuality

Přednáška o Františku Bílkovi

více - Přednáška o Františku Bílkovi
Zveme Vás do Kulturního střediska Pečky na přednášku Mgr. Jindřicha Záhorky "Nevšední umělec František Bílek, sochař, grafik a architekt", která se koná ve středu 19. října v 17.00 hodin.
(17.10.2016)

Polabští básníci v kolínském muzeu

více - Polabští básníci v kolínském muzeu
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na komponovaný pořad slova hudby a poezie "Lahodná vteřina", který se koná v úterý 18. října v 17.00 hodin.
(11.10.2016)

Posvícení v kouřimském skanzenu

více - Posvícení v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na program Svatohavelského posvícení, který se koná v neděli 16. října v 10.00 - 16.30 hodin.
(9.10.2016)

Přednáška "9. století: Věk knížat Čechů"

více - Přednáška
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Mgr. Jana Hasila, Ph.D., která se koná v úterý 11. října v 17.00 hodin.
(5.10.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100