Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • EHD 2016
  • Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Toaletní stolička

Zajímavý, a pro návštěvníka velmi atraktivní sbírkový předmět z fondu Muzea Kouřimska v Kouřimi představuje dětská toaletní stolička, patřící původně do majetku jedné z kouřimských rodin. Do muzejních sbírek byla získána darem v roce 2006, a je nejen kvalitní ukázkou řemeslné práce kolem poloviny 19. století, ale zejména názorným příkladem přístupu našich předků k osobní hygieně. V současné době je tento předmět součástí stálé expozice „Měšťanský dům“, která je instalována v kolínském muzeu v Červinkovském domě.

Jedná se o vyšší dřevěnou stoličku s područkami, čalouněnou tmavou kůží s uchycením z výrazných porcelánových čoček v kontrastní bílé barvě. Vlastní sedátko „záchodu“ je tvořeno rovnou dřevěnou deskou s hrubě vyříznutým otvorem do vnitřní části, kam se vkládal nočník. Ten byl pravděpodobně porcelánový nebo kameninový, ale až do dnešní doby se bohužel nedochoval. V zadní části jsou na kličku uzavíratelná dvířka, kterými byl přístup k nočníku. Pro větší stabilitu toaletní stoličky jsou její zadní nožky mírně prohnuté.

Již z faktu, že pro dítě bylo k dispozici toto zařízení, je patrné, že šlo o bohatou měšťanskou rodinu. Toaletní stoličky i různé typy přenosných záchodů byly v polovině 19. století opravdu záležitostí dobře situovaných rodin.

O tom, že standardy hygieny nebyly vždy takové na jaké jsme dnes zvyklí, svědčí i historie vývoje toalet.

Nejstarší splachovací záchod byl objeven při archeologických vykopávkách v  královském paláci v Knóssosu na Krétě a je datován do období 3000 až 1500 př. n. l.. Zdejší toalety byly vybaveny dřevěným sedátkem a nádržkou, kam byla přiváděna dešťová voda ze speciálních cisteren. V následujících obdobích hygiena upadala. Charakteristikou křesťanské středověké Evropy byla téměř neexistující kanalizace. Nejrozšířenějším byl systém prevétů - krytých toalet vystupujících z fasády domů, jejichž odpadní otvor ústil rovnou na ulici nebo do příkopu. Co se týká neveřejných toalet, již od 16. století začínají být prevéty nahrazovány přenosnými stoličkami s vyjímatelnou porcelánovou mísou, nočníky, zavíracími stoličkami a v nejchudších vrstvách obyčejným dřevěným kbelíkem. Obsah se samozřejmě také vyléval oknem ven. Patent na první skutečně splachovací záchod (Watter Closet neboli WC) získal až v roce 1775 anglický hodinář Alexander Cummings. V 80. letech 19. století zhotovuje Thomas Twyford první jednodílnou toaletní mísu z omyvatelného porcelánu s oválným dřevěným prkénkem v podobě, kterou známe dodnes. Přelom 19. a první polovinu 20. století lze označit za dobu, která přála vývoji a zdokonalování toalet. Například patentní úřad obdržel v letech 1900 až 1932 více než 350 návrhů na vylepšení a nové typy toalet. Úspěch slavili nakonec pouze dva vynálezci, Charles Neff a Robert Frame. Jejich toalety se staly postupně normou.

Toaletní stolička Toaletní stolička Toaletní stolička Toaletní stolička Toaletní stolička Toaletní stolička Toaletní stolička Toaletní stolička

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý–neděle: 10.00–18.00
polední přestávka:
12.00–12.30

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

aktuality

Prohlídky kolínských památek

více - Prohlídky kolínských památek
V rámci programu Dnů evropského dědictví Vás zveme na komentované prohlídky památek v Kolíně a okolí, které se konají ve dnech 3. - 11. září
(27.8.2016)

Výlet po stopách Lucemburků na Moravě

více - Výlet po stopách Lucemburků na Moravě
V rámci programu nadcházejících Dnů evropského dědictví Vás zveme na výlet za středověkými památkami na Moravě, který se koná v sobotu 10. září.
(27.8.2016)

Podpořte nominaci kouřimského skanzenu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje!

více - Podpořte nominaci kouřimského skanzenu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje!
Svým hlasováním můžete podpořit první etapu dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi, navrženou na cenu Stavba roku Středočeského kraje.
(19.8.2016)

Středočeský kraj poskytl finanční prostředky na zahájení oprav Prokůpkova domu

více - Středočeský kraj poskytl finanční prostředky na zahájení oprav Prokůpkova domu
Rada Středočeského kraje schválila dne 25. července poskytnutí částky ve výši více než deseti milionů korun na opravu Prokůpkova domu v Kouřimi, který se v budoucnosti stane novým sídlem Muzea Kouřimska.
(9.8.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100