Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • EXPOZICE

O muzeu

Vážení návštěvníci,

z důvodu usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření je muzeum pro veřejnost uzavřeno. Z téhož důvodu se nekonají ani prohlídky chrámu sv. Štěpána a zvonice.

Děkujeme za pochopení.

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Amoniti

Amoniti jsou vyhynulou skupinou hlavonožců, pro které je typická schránka z uhličitanu vápenatého ve formě aragonitu. Tato vnější ochrana a opora těla nejen že umožňovala rozčlenění na jednotlivé komory, částečně vyplněné plynem a sloužící tak jako hydrostatický orgán, ale také měla velký potenciál se zachovat ve formě zkamenělin do současnosti. Díky rozmanitému zdobení těchto schránek (kýl, hrboly, žebra) je dnes možno poměrně dobře vzájemně odlišovat jednotlivé skupiny amonitů, a ti tak slouží jako významný paleontologický ukazatel. Naproti tomu měkké části těla amonitů jsou dosud neznámé, předpokládáme však, že měli chobotnicím ne nepodobný „zobák“ s věncem osmi chapadel, sloužícím k lovu a k pohybu uzpůsobený hyponom – osvalenou nálevku v plášťové dutině. Amoniti se vyvinuli už v devonu, v polovině prvohor, ovšem největšího rozmachu dosáhli v druhohorách v období jury a křídy. Na konci křídy, před 66 miliony lety (hranice křída - paleogén), bohužel tato významná skupina hlavonožců většinou vymírá, podobně jako například většina dinosaurů. Do počátku kenozoika (před 65,5 milióny let) přežilo pouze několik málo rodů, a i ty brzy vymírají.

Amonit druhu Kamerunoceras turoniense nebyl pro vědu z českého území znám až do roku 2018. Přesto se několik desítek exemplářů od přelomu 19. a 20. století skrývalo v muzejních sbírkách Národního muzea, Moravského zemského muzea, Chlupáčova muzea historie Země na Přírodovědecké fakultě UK, ale i v Muzeu Kouřimska v Kouřimi a Regionálním muzeu v Kolíně. Typicky ornamentované schránky tohoto amonita s pravidelnými řadami hrbolů a jemným žebrováním byly pojmenovány Dr. Josefem Soukupem jako Mammites curimensis, na počest města Kouřim, neboť výlučně v okolí Kouřimi bylo možno tyto jinak neznámé amonity nalézt. Dr. Josef Soukup, který se v první polovině 20. století významně zasloužil o rozpoznání Kouřimska jako zcela výjimečné oblasti v rámci české křídové pánve, však zmiňuje tohoto amonita jen stručně v krátké zprávě z roku 1936 a vědecké jméno Mammites curimensis tak není platné.

Až studium muzejního materiálu v letech 2018-2020 ukázalo, že se jedná o zástupce druhu Kamerunoceras turoniense, amonita, jehož věda zná, který však nebyl dosud z českého území popsán, a pro kterého je jádrem výskytu oblast severní Afriky. Okolí Kouřimi je tak stále jediným místem v České republice, kde lze tyto výjimečné amonity nalézt a tvoří nejsevernější hranici rozšíření tohoto druhu ve střední Evropě.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

zavřeno

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/
více...

aktuality

Článek o historii a památkách Kouřimi

více - Článek o historii a památkách Kouřimi
Na webu Novinky.cz byl zveřejněn obsáhlý příspěvek o historii a památkách města Kouřim.
(16.3.2021)

Lidové písně z Kouřimska

více - Lidové písně z Kouřimska
Naše muzeum vydalo druhý díl publikace, jejímž autorem je etnograf a historik Mgr. Adam Votruba, Ph.D.
(12.2.2021)

Jak temné bylo temno?

více - Jak temné bylo temno?
V sobotu 6. února promluvil v pořadu "Historie.cs", vysílaném Českou televizí, historik našeho muzea PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
(8.2.2021)

Povídání o českých loupežnících

více - Povídání o českých loupežnících
V pondělí 18. ledna promluvil v České televizi v rámci pořadu "Sama doma" historik našeho muzea PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
(19.1.2021)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100