Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Cukrář umělcem
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Hlavy loutek Františka Václava Netáhlíka

František Václav Netáhlík byl umělecký cukrář. Narodil se v roce 1844 kouřimskému kramáři. Ve čtrnácti letech byl poslán do Prahy do učení k cukráři Hyacintu Stojanovskému, kde začal s malováním. Po vojně, kterou absolvoval u dělostřeleckého pluku, se vrátil do Kouřimi a založil zde cukrářství. Jeho umělecké nadání se projevilo nejen v cukrářských výrobcích, ale i ve výrobě loutek a v malířství.

První loutkou, kterou František Václav Netáhlík vyřezal, byla hlava pro panenku pro jeho mladší sestru Hedviku. Následně vyřezal dvě loutková divadla. První prodal čtenářské besedě v bulharské Sofii za 100 zlatých. Divadlo tvořilo 32 loutek a malované kulisy s rozměry 1,5 x 2 x 1,5 m. I druhé divadlo, které vytvořil, mělo 32 loutek a vlastní kulisy. Toto divadlo bylo často půjčováno a výtěžek z odehraných divadelních her byl věnován na dobročinné účely. V letech 1913-1914 odehráli učitelé ze Svojšic u Kouřimi několik divadelních představení a výtěžek použili na obnovu žákovské knihovny. Kouřimská jednota Sokol použila vybrané peníze z divadelních představení k opatření sokolských krojů pro dorost. V roce 1895 na výstavě v Praze bylo divadlo společně s dalšími čtyřmi obrazy vystaveno. Do dnešních dnů se bohužel dochoval pouze zlomek neúplných loutek.
Loutky se vyskytovaly už v nejstarších dobách, byly používány zejména v kultovních obřadech. Ve středověku byly součástí zábavních produkcí komediantů na trzích a jarmarcích. Od 17. století jezdily do českých zemí anglické, nizozemské, italské a později i německé divadelní společnosti, které uváděly jako doplňkové představení hry s marionetami. Tato představení se hrála převážně v němčině. V druhé polovině 18. století začali působit i čeští loutkaři, zejména na českém venkově. V jejich repertoáru se původně hrály hry převzaté od zahraničních loutkařů, od 19. století se začaly hrát i adaptace her českého činoherního divadla. Zejména rytířské, loupežnické a historicko-vlastenecké hry. Typickou komickou postavou českých loutkařů byl Kašpárek. V době vrcholícího hnutí za obrodu českého národa plnili loutkaři významnou společenskou funkci, kdy zprostředkovávali publiku v české řeči myšlenky osvícenství a národního obrození. Od poloviny 19. století se začalo rozšiřovat hraní s loutkami na malých domácích scénách. Amatérské loutkové hnutí začalo v Čechách narůstat na konci 19. století. Loutková divadla škol a spolků byla orientována zejména na děti.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:
10.00 - 12.00
12.30 - 17.00

více


Vstupné:

základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/
více...

aktuality

Kutnohorsko a Kolínsko známé i neznámé

více - Kutnohorsko a Kolínsko známé i neznámé
Do 31. října si v Muzeu lidových staveb v Kouřimi můžete prohlédnout část putovní výstavy fotografií Josefa Čáslavy, která přibližuje krásy Kolínska a Kutnohorska.
(19.9.2021)

Komentovaná prohlídka výstavy "Nejen nepřátelé - staří Řekové a jejich sousedé"

více - Komentovaná prohlídka výstavy
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na prohlídku výstavy, rozšířenou o expozici řeckých antických mincí, která se koná v úterý 21. září v 17.00 hodin.
(15.9.2021)

Veřejné projednání záměru revitalizace Podlipanského muzea v Českém Brodě

více - Veřejné projednání záměru revitalizace Podlipanského muzea v Českém Brodě
Přijďte se seznámit s naším záměrem na obnovu budovy českobrodského muzea ve čtvrtek 16. září v 17.00 hodin.
(13.9.2021)

Výstava "Pocta Antonínu Balšánkovi"

více - Výstava
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu, která se koná ve dnech 17. září 2021 - 8. května 2022.
(11.9.2021)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100