Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Narození, svatba, smrt
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Spisovatelka Žofie Pohorecká (1877–1963)

Spisovatelka Žofie Pohorecká prožila významnou část svého života v Kouřimi. Narodila se dne 8. 3. roku 1877 manželům Šebkovým v Praze. Její otec Antonín byl hudebníkem a pocházel z Pardubic, matka Barbora, rozená Franková pocházela z Kouřimi. Vychodila obecnou školu a v letech 1891–1892 navštěvovala školu ženského výrobního spolku. Toužila po vysokoškolské vzdělání, které jí zejména z finančních důvodů nebylo rodinou umožněno. Navíc rodiče byli hodně konzervativní a takové chování očekávali také od své dcery. Snad proto ji v roce 1899 provdali za Karla Pohoreckého, lékaře a váženého měšťana v Kouřimi. Žofie se však odmítala stát „tradiční manželkou“, tíhla k feminismu a chtěla projevovat svoje názory a postoje navzdory tehdejším společenským očekáváním. Právě proto manželství s Karlem Pohoreckým nebylo šťastné a vedlo v roce 1934 k rozvodu ze strany manžela.
Žofie během života absolvovala různé vzdělávací kurzy, zejména jazykové. Ovládala angličtinu, němčinu, polštinu, ruštinu a francouzštinu. Překládala beletrii zejména z ruštiny a angličtiny. Tato činnost jí umožnila alespoň částečnou finanční nezávislost na manželovi. Udržovala kontakty a korespondenci s několika umělci. Na příklad s literárním kritikem Františkem Václavem Krejčím (1867–1941), kterého údajně milovala. Dále se spisovatelkou Růženou Svobodovou (1868–1920) a jejím manželem literárním kritikem Františkem Xaverem Šaldou (1867–1937). V roce 1910 si čile dopisovala s nadějným malířem a grafikem Bohumilem Kubištou (1184–1918), kterého finančně podporovala. V roce 1910 chtěla v Kouřimi uspořádat výstavu jeho obrazů. Manžel ale těmto aktivitám nepřál a mezi manžely docházelo k prudkým hádkám.
Žofie nebyla v Kouřimi šťastná a neměla v lásce zdejší venkovské poměry. Po rozvodu se odstěhovala do Albeřic u Turnova, kde žila v osamění až do konce života. Pracovala zde na překladech knih. Po roce 1948 absolvovala knihovnický kurz, ale nepodařilo se jí nalézt uplatnění. V šedesátých letech za ní do Albeřic jezdíval fejetonista a překladatel Josef Heyduk (1904–1994), jehož sestra pocházela z Kouřimi. Mezi její přátele v Kouřimi patřil také učitel a kustod zdejšího muzea Josef Batelka (1887–1980). Na sklonku života trpěla Žofie Pohorecká ztrátou zraku, což jí postupně znemožnilo věnovat se literární práci. Zemřela dne 18. 6. 1963.
Žofie Pohorecká byla ve své době v Kouřimi velmi známou osobností. Angažovala se zejména ve Spolku divadelních ochotníků, který postupně splynul se zdejším Sokolem, jehož historii sepsala v práci Divadlo v Kouřimi 1820–1913, vyšlo v Kouřimi v roce 1914. V Muzeu Kouřimska v Kouřimi se dochovalo několik jejích fotografií – z mládí i z období jejího pokročilejšího věku, kdy žila v Albeřicích. Ve sbírce se nachází rovněž portrét provedený tužkou a několik jejích překladatelských prací (Klášter – překlad práce ruského autora např. V. I. Němiroviče-Dančenka nebo článků v Ženském obzoru). Součástí fondu je též portrét Karla Pohoreckého a několik dopisů mezi manželi. Ve větším rozsahu uchovává písemnosti této regionálně významné osobnosti Památník národního písemnictví.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

pátek - neděle: 10.00 - 17.00

/polední přestávka           12.00 - 12.30/


Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

aktuality

Prohlídky výstavy "Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně"

více - Prohlídky výstavy
Zveme Vás do kolínského muzea na komentované prohlídky výstavy "Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně", které se konají ve dnech 2. a 9. května.
(25.4.2017)

Přednáška o raně středověkých špercích

více - Přednáška o raně středověkých špercích
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku PhDr. Kateřiny Tomkové, Ph.D. a PhDr. Soni Hendrychové, která se koná v úterý 25. dubna v 17.00 hodin.
(18.4.2017)

Velikonoce v kostele sv. Štěpána v Kouřimi

více - Velikonoce v kostele sv. Štěpána v Kouřimi
Přinášíme Vám přehled velikonočních bohoslužeb v kouřimském kostele sv. Štěpána.
(13.4.2017)

Velikonoční národopisné pořady v kouřimském skanzenu

více - Velikonoční národopisné pořady v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na velikonoční národopisné pořady, které se konají ve dnech 13. - 15. dubna.
(6.4.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100