Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Narození, svatba, smrt
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Alegorie řepařství

Ve sbírce Muzea Kouřimska v Kouřimi se nachází i nepočetný soubor sochařských děl. Přestože převažují ukázky starších prací, hlavně barokních, je zde i několik novodobějších plastik. Nejvýznamnější, a po uměleckohistorické stránce nejhodnotnější, je dílo Jana Evangelisty Růžičky s názvem Alegorie řepařství.
Socha byla součástí starého muzejního fondu a bohužel se nedochovaly žádné informace o tom kdy, a jakým způsobem se do muzea dostala.
Sádrová plastika má výšku 65 cm a je patinována na vzhled litiny. Námětově je alegorickým zpodobením nejen řepařského, ale i cukrovarnického průmyslu. Ženská postava v bohatě řasené draperii se opírá o strojní kolo, pravou nohu má položenou na krabicích s cukrem (na obou je i datace díla, tj. rok 1891), na kterých stojí i další typický cukrovarnický výrobek – cukrová homole. V pravé ruce, pozdvižené ve vítězném gestu, drží řepnou bulvu.
 Pravděpodobně se jedná o modello pro větší realizaci v kovu či kameni. Dle námětu nejspíše pro kouřimský cukrovar. Ten byl v 19. století významným a pro město velmi důležitým průmyslovým podnikem. Bohužel slavná éra kouřimského cukrovarnictví si ve 20. století prošla několika zlomovými okamžiky – v roce 1934 převod akcií na cukernou rafinerii v Hrušovanech na Moravě, v roce 1956 ničivý požár – až nakonec v roce 1970 byl cukrovar v Kouřimi zrušen a jeho areál předán podniku TUZEX, který jej využíval jako sklad.

Jan Evangelista Růžička
* 26. 12. 1862 Kouřim
+ 9. 10. 1911 New York (USA)
Světově uznávaný sochař, tvořící pod uměleckým pseudonymem John Rose.
Narodil se v Kouřimi v rodině chudého krejčího, a tak jen díky svému velkému talentu se mohl vydat na výtvarnou dráhu. Studoval nejprve na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, později na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1893 opustil Čechy a odešel do USA. Působil nejprve v Chicagu, kde pracoval i na sochařské výzdobě pavilónu na Světové výstavě. Později odešel do Baltimoru, Washingtonu (zde působil 2 roky) a nakonec se usadil v New Yorku, kde také v roce 1911 zemřel. Jeho plastiky jsou i součástí vybavení Bílého domu, sídla amerických prezidentů. Také ve sbírkách českých muzeí a galerií se dochovalo několik děl z období Růžičkova působení v Čechách. Známé jsou jeho portrétní busty např. Antonína Chittussiho či Václava Brožíka.
Zajímavostí je, že J. E. Růžičku následoval v roce 1894 do Spojených států amerických i jeho mladší bratr Rudolf (*29. 6. 1883 Kouřim; + 1978 New York).  Ten se v USA proslavil jako malíř, grafik, ilustrátor a typograf. V roce 1912 dokonce vystavoval svá díla v pařížském Louvru.  
Smutné je, že oba bratři Růžičkové, kteří ve světě dosáhli takového uznání, jsou ve své rodné zemi téměř zapomenuti.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle: 10.00 - 17.00

/polední přestávka           12.00 - 12.30/


Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

aktuality

Komentovaná prohlídka výstavy "Bitva u Kolína"

více - Komentovaná prohlídka výstavy
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na komentovanou prohlídku výstavy "Bitva u Kolína - osobnosti, dělostřelecká reforma, Vojenský řád Marie Terezie", která se koná v úterý 26. září v 17.00 hodin.
(19.9.2017)

Přednáška o bitvě u Kolína

více - Přednáška o bitvě u Kolína
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Ing. Pavla Juříka "Bitva u Kolína - úspěšný test Liechtensteinovy artilerie", která se koná v úterý 19. září.
(14.9.2017)

Komponovaný pořad "Verše malované štětcem"

více - Komponovaný pořad
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na komponovaný pořad "Verše malované štětcem", který se koná ve čtvrtek 14. září v 16.00 hodin.
(7.9.2017)

Výběrové řízení na pozici "Technický pracovník"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Technický pracovník".
(7.9.2017)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100