Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

František Martin Katterbauer:

Svatý Jáchym s Pannou Marií a svatý Josef s Ježíškem

 

Dřevěná polychromovaná barokní sousoší pocházejí z vybavení kaple P. Marie Pomocné v Kouřimi, kde byla do roku 1951 osazena ve výklencích po stranách oltáře. Dvě protějšková díla znázorňují sv. Jáchyma, který vede za ruku svoji dceru P. Marii a manžela P. Marie sv. Josefa, vedoucího malého Ježíška.
Šířkově rozvinuté plastiky v mírně podživotní velikosti jsou pojednány na totožném kompozičním schématu. Dynamicky pojaté postavy světců, pro něž je charakteristická esovitá křivka držení těla, halí dramaticky rozevlátá drapérie, která zvláště v partiích nad koleny a kolem paží vytváří neobyčejně působivou spleť kaskádovitých záhybů. Stejně vzrušeným dojmem působí i tváře obou hlavních postav, pro něž jsou charakteristické nápadně vystupující lícní kosti a divoce zvlněné prameny vlasů a vousů. Zklidňující prvek představují dětské figury P. Marie a Ježíška, jež se vinou k bokům světců. Pohled Ježíška směřuje k jeho pozdvižené ruce, v níž asi původně držel planoucí srdce.
Mezi oběma dvojicemi jsou patrné určité rozdíly v kvalitě uměleckého provedení. Zdařilejší je sousoší sv. Josefa, které se vyznačuje živějším výrazem i atraktivnějším ztvárněním drapérie. Postava sv. Jáchyma má sevřenější objem a nápadnější nedostatky v anatomické skladbě. Během restaurování plastik byla pod novodobou přemalbou odkryta pestrá polychromie z roku 1817. pod níž ale nebyly zjištěny žádné výraznější pozůstatky barokní povrchové úpravy. Zdá se proto, že díla byla po dokončení dlouho ponechána bez obvyklé polychromie, jejíž pořízení v minulosti vyžadovalo značné finanční náklady.
Plastiky zaujímají důležité místo mezi regionálními památkami barokního sochařství. Jedná se o pozdní díla kutnohorského mistra Františka Martina Katterbauera († 1729), která vznikla záhy po dokončení kaple P. Marie Pomocné v roce 1727. Jejich pořízení snad mohlo vycházet z odkazu stavebníka kaple, kouřimského děkana Antonína Jana Marsche († 1727).

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

Zavřeno do 4. 4. 2019

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/
více...

aktuality

Přednáška "Volání dálek - Albánie 2012 - 2017"

více - Přednáška
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Ing. Iva Rusa, která se koná v úterý 19. března v 17.00 hodin.
(11.3.2019)

Výstava "Dobrodružství cyklistiky"

více - Výstava
Zveme Vás do Muzea Českého krasu v Berouně na výstavu "Dobrodružství cyklistiky - éra vysokého kola v Čechách", která se koná ve dnech 14. března - 6. května.
(11.3.2019)

Výstava "Volání dálek"

více - Výstava
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na výstavu o expedicích a výzkumech spolku Zoogeos Bohemia, která se koná ve dnech 13. března - 30. června.
(5.3.2019)

Masopust v kouřimském skanzenu

více - Masopust v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Masopust", který se koná v neděli 3. března v 10.00 - 16.00 hodin.
(22.2.2019)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100