Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Hlavy loutek Františka Václava Netáhlíka

František Václav Netáhlík byl umělecký cukrář. Narodil se v roce 1844 kouřimskému kramáři. Ve čtrnácti letech byl poslán do Prahy do učení k cukráři Hyacintu Stojanovskému, kde začal s malováním. Po vojně, kterou absolvoval u dělostřeleckého pluku, se vrátil do Kouřimi a založil zde cukrářství. Jeho umělecké nadání se projevilo nejen v cukrářských výrobcích, ale i ve výrobě loutek a v malířství.

První loutkou, kterou František Václav Netáhlík vyřezal, byla hlava pro panenku pro jeho mladší sestru Hedviku. Následně vyřezal dvě loutková divadla. První prodal čtenářské besedě v bulharské Sofii za 100 zlatých. Divadlo tvořilo 32 loutek a malované kulisy s rozměry 1,5 x 2 x 1,5 m. I druhé divadlo, které vytvořil, mělo 32 loutek a vlastní kulisy. Toto divadlo bylo často půjčováno a výtěžek z odehraných divadelních her byl věnován na dobročinné účely. V letech 1913-1914 odehráli učitelé ze Svojšic u Kouřimi několik divadelních představení a výtěžek použili na obnovu žákovské knihovny. Kouřimská jednota Sokol použila vybrané peníze z divadelních představení k opatření sokolských krojů pro dorost. V roce 1895 na výstavě v Praze bylo divadlo společně s dalšími čtyřmi obrazy vystaveno. Do dnešních dnů se bohužel dochoval pouze zlomek neúplných loutek.
Loutky se vyskytovaly už v nejstarších dobách, byly používány zejména v kultovních obřadech. Ve středověku byly součástí zábavních produkcí komediantů na trzích a jarmarcích. Od 17. století jezdily do českých zemí anglické, nizozemské, italské a později i německé divadelní společnosti, které uváděly jako doplňkové představení hry s marionetami. Tato představení se hrála převážně v němčině. V druhé polovině 18. století začali působit i čeští loutkaři, zejména na českém venkově. V jejich repertoáru se původně hrály hry převzaté od zahraničních loutkařů, od 19. století se začaly hrát i adaptace her českého činoherního divadla. Zejména rytířské, loupežnické a historicko-vlastenecké hry. Typickou komickou postavou českých loutkařů byl Kašpárek. V době vrcholícího hnutí za obrodu českého národa plnili loutkaři významnou společenskou funkci, kdy zprostředkovávali publiku v české řeči myšlenky osvícenství a národního obrození. Od poloviny 19. století se začalo rozšiřovat hraní s loutkami na malých domácích scénách. Amatérské loutkové hnutí začalo v Čechách narůstat na konci 19. století. Loutková divadla škol a spolků byla orientována zejména na děti.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

Zavřeno do 31. 3. 2022

více


Vstupné:

základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/
více...

aktuality

Dílna na výrobu perličkových ozdob v kouřimském skanzenu

více - Dílna na výrobu perličkových ozdob v kouřimském skanzenu
V sobotu 11. prosince můžete v Muzeu lidových staveb v Kouřimi navštívit adventní dílnu na výrobu vánočních ozdob.
(4.12.2021)

Výstava "Josef Čáslava - Návrat v čase"

více - Výstava
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na výstavu, která se koná ve dnech 26. listopadu - 31. března.
(26.11.2021)

Přednáška "Palné zbraně v proměnách času"

více - Přednáška
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Mgr. Jana Tetřeva, která se koná v úterý 30. listopadu v 17.00 hodin.
(23.11.2021)

Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

více - Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
Zveme Vás do kouřimského skanzenu k prohlídce tematické adventní a vánoční instalace, která bude k vidění ve dnech 27. listopadu - 30. prosince.
(20.11.2021)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100