Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • O včelách a včelařství
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Krkonošský "vahadlový" medomet

Součástí Etnografické a Historické podsbírky Regionálního muzea v Kolíně je poměrně rozsáhlá sbírka včelařských pomůcek a dokumentů, která obsahuje i několik unikátních předmětů. Jedním z nich je tzv. krkonošský medomet z 1. poloviny 20. století, který je regionální specialitou pocházející z oblasti Krkonoš (přesné místo jeho zrodu ani výrobce neznáme). Tento medomet se svojí poměrně jednoduchou konstrukcí a celkovým vzhledem liší od ostatních tradičních medometů tvaru dřevěného či kovového soudku. Kvůli podobě s „krámskými váhami“ je proto často označován jako medomet vahadlový. Tento medomet, tak jako ostatní medomety, funguje na principu odstředivé síly.
Důvodem jeho vzniku i následného rozšíření byla skutečnost, že ještě na počátku 20. století chovala velká část včelařů včely v košnicích a v klátech s nerozběrným dílem, neboť pořízení nového úlu s rámky bylo pro mnoho z nich velmi nákladnou záležitostí. V tradičních medometech té doby totiž nebylo možné vytáčet med z plástů bez rámků, což také pravděpodobně stálo za vznikem krkonošského medometu, který je oproti nim univerzální a lze v něm med získávat i z plástů bez rámků. Další předností medometu tohoto typu je jednoduchá konstrukce, která včelařům umožňovala jeho domácí výrobu s minimálními náklady.
Samotné vymetání medu v krkonošském medometu probíhalo tím způsobem, že se plást nebo případně plást s rámkem položil na síto v misce (na tzv. vážky) a poté se začalo pozvolna točit klikou. Po dosažení dostatečného počtu otáček se misky samovolně zvedly do svislé polohy a med byl pomocí odstředivé síly z plástů postupně vytlačován na dno misek. Tento postup se opakoval tak dlouho, dokud nebyly plásty zcela prázdné.
Vynálezcem historicky prvního medometu je František Hruška, který ho poprvé představil v rámci sjezdu včelařů v Brně v roce 1865. Traduje se, že na princip medometu přišel Hruška zcela náhodou. Při svém pobytu v Itálii jednou pozoroval dítě, které od sebe roztočeným košíkem plným plástů odhánělo dotěrné včely, a při tom mu z košíku vytékal med. Než František Hruška objevil medomet, neuměli včelaři získávat med jinak, než tím způsobem, že plásty lisovali, vymačkávali nebo nechávali vykapat. Při tomto poměrně nešetrném způsobu docházelo k poškození nebo úplnému zničení včelího díla. První medomety byly dřevěné, později kovové, s ručním pohonem. V současnosti se, zejména z hygienických důvodů, používají medomety nerezové nebo s plastovým pláštěm a nerezovým košem, s ručním nebo elektrickým pohonem.
Krkonošský vahadlový medomet, ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně, je tak vzácným příkladem vynalézavosti a zručnosti českých včelařů.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle: 10.00 - 18.00
/polední přestávka
12.00 - 12.30/

více


Vstupné:

základní: 50 Kč /dospělí/
zlevněné: 25 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 125 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, Klub přátel RMK/
více...

aktuality

Dožínky v kouřimském skanzenu

více - Dožínky v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Dožínky", který se koná v sobotu 20. srpna v 10.00 - 18.00 hodin.
(12.8.2022)

Koncert kapely Krajanka v kouřimském skanzenu

více - Koncert kapely Krajanka v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na koncert "Ta naše písnička česká", který se koná v neděli 14. srpna ve 14.00 hodin.
(6.8.2022)

Prohlídka kostela sv. Anny v Sudějově

více - Prohlídka kostela sv. Anny v Sudějově
Zveme Vás na prohlídku kostela v Sudějově, která se koná v rámci programu Svatoanenské pouti v sobotu 30. července v 11.00 hodin.
(26.7.2022)

Prohlídka barokních památek v Kouřimi

více - Prohlídka barokních památek v Kouřimi
Zveme Vás na prohlídku památek z doby baroka, která se koná v rámci festivalu Hudební Kouřim ve středu 27. července v 9.00 hodin.
(16.7.2022)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů