Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Kouřimsko během stavovského povstání
  • EXPOZICE

výstavy

Kouřimsko
během stavovského povstání a české války

uskutečněno v rámci výstavy 

Střední Čechy během stavovského povstání a české války (1618–1621)

27. duben – 28. říjen 2019


Výstava připomíná dějiny třicetileté války z pohledu českého národa i regionu Kouřimska, zejména královského města Kouřim. Na počátku 17. století patřila Kouřim do desítky nejvýznamnějších měst v Království českém.  Zdejší obyvatelstvo prosperovalo a obec nakupovala nemovitosti, poněvadž byla v roce 1547 potrestána královskou korunou za účast na povstání konfiskací majetku. To vedlo k jejímu zadlužení, které se v průběhu třicetileté války mnohonásobně prohloubilo. Od počátku války byla Kouřim vyhledávaným místem mustruňků a zejména v průběhu 20. let se zde střídala vojska nejrůznějších armád jedno po druhém tak, že jejich pobyt byl téměř kontinuální. V roce 1623 přišlo město definitivně o nabytý pozemkový majetek. Od 20. let zde byla tvrdě prosazována rekatolizace a protestantské obyvatelstvo opouštělo město i zem. V závěrečné fázi války město poničili Švédové, kteří jej sedmkrát vyrabovali, vykradli a zapálili. V průběhu války došlo k devastaci majetku soukromých osob i obce, obrovským ztrátám na životech a značnému zadlužení města.  Ani po skončení třicetileté války nedošlo ke zlepšení. Kouřim trpěla četnými požáry, z nichž nejhorší vypukl v roce 1670. O deset let později ve městě propukl mor, který vedl ke značným ztrátám na životech. 17. století nebylo šťastným obdobím v dějinách královského města a toto memento provázelo Kouřim ještě v 19. století.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:
10.00 - 18.00
/polední přestávka
12.00 - 12.30/

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/
více...

aktuality

Výběrové řízení na pozici "Kurátor sbírky památek venkovské architektury"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici: „Kurátor sbírky památek venkovské architektury“ (část sbírkového fondu etnografie v Muzeu lidových staveb v Kouřimi)
(20.8.2019)

Výběrové řízení na pozici "Etnograf - kurátor sbírkového fondu etnografie"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici: „Etnograf - kurátor sbírkového fondu etnografie“ (část sbírkového fondu - sbírka předmětů z vybavení domácnosti, textilu, tisků a zemědělského náčiní).
(20.8.2019)

Koncert pro všechny dobré rodáky

více - Koncert pro všechny dobré rodáky
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na koncert kapely Krajanka Václava Hlaváčka, který se koná v neděli 25. srpna ve 14.00 hodin.
(16.8.2019)

Dožínky v kouřimském skanzenu

více - Dožínky v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Dožínky", který se koná v sobotu 17. srpna v 10.00 - 18.00 hodin.
(5.8.2019)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100