Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Koloniál pana Bajzy
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Kouřimský idol

Nejpozoruhodnějším předmětem, který který můžete spatřit na výstavě Tváře dávného Kouřimska, je bezpochyby torzo drobné kamenné plastiky, pro který se vžilo označení Kouřimský idol. K jeho náhodnému nálezu došlo nejspíše v 80. letech 20. století nedaleko Libušina jezírka, do sbírek RMK v Kolíně se předmět dostal až v roce 1998.
Soška je vysoká 17 cm, v horní části je průřez kruhový, níže se mění v sedmihran. V horní partii je prohlubeň o průměru 4 cm, v jejím dně je ještě otvor, kam mohl být zasazen nějaký doplněk z kovu či organického materiálu. Druhý konec předmětu je odlomen. Horní pás zobrazuje čtyři různéh obličeje, vesměs bez vlasů, dva s vousy, jeden má naznačen rozčísnutý plnovous. Spodní patro zachycovalo podstatně více obličejů, avšak kvalitně jsou dochovány jen dva, třetí jen v základním tvaru, napočítat se dají další tři, ovšem již silně poškozené.
Až do trasologické analýzy provedené v roce 2019 nebylo jisté, že se jedná o autentický předmět z raného středověku, skulptura mohla být nápodobou pohanského idolu z dob baroka či národního obrození, nebo zcela moderní falzum. Nyní si však můžeme klást otázku, jak toto nejstarší středověké sochařské dílo v Čechách interpretovat.
Pokud budeme na předmět pohlížet z hlediska možného symbolického výkladu, můžeme jej pokládat za ztvárnění některého z vícehlavých slovanských božstev. Tomuto výkladu nahrává i místo nálezu u kultovního areálu starokouřimské pevnosti. Nálezy pohanských idolů známe zejména z území na sever a na východ od našeho území, v Čechách by se jednalo o naprostý unikát. Může se jednat o monumentální kamenné stély i o „privátní“, drobné dřevěné posvátné sošky, kouřimský nález by spadal spíše do druhé z kategorií.
Jinou možnost interpretace nabízí hledání nejbližší formální analogie. Tou je jiný unikát evropské archeologie, tzv. žezlo ze Sutton Hoo. To bylo nalezeno v jednom z nejbohatších raně středověkých hrobů vůbec, v anglickém hrabství Suffolk. Mrtvý, jímž snad byl anglosaský král Redvald († 624), byl pohřben pod mohylou, která ukrývala 27 m dlouhou loď (!), s celou řadou exkluzivních artefaktů, mezi nimiž vyniká helma, jedna z ikon archeologie britských ostrovů. Takzvané žezlo bylo ve skutečnosti ceremoniálním prubířským kamenem, tedy symbolem toho, kdo ovládá nakládání s barevnými a drahými kovy. S kouřimským nálezem jej spojují obdobné rozměry a použitý materiál, pás stylově obdobných masek i přítomnost kovových montovaných komponent.
Ať již platí prvá či druhá z hypotéz (vyloučit nelze ani průsečík obou, pokud by jedinečný předmět v novém sociokulturním prostředí nabyl nového významu), jeho deset tajemných tváří na nás bude i nadále hledět přes propast věků jako němí svědkové významu dávného Kouřimska.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle: 10.00 - 18.00

více


Vstupné:

základní: 50 Kč /dospělí/
zlevněné: 25 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 125 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, Klub přátel RMK/
více...

aktuality

Od Markéty k Matičkám v kouřimském skanzenu

více - Od Markéty k Matičkám v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tematické instalace, která je k vidění ve dnech 13. července - 8. září.
(4.7.2024)

Prohlídky historického jádra Kolína

více - Prohlídky historického jádra Kolína
Zveme Vás na letní komentované prohlídky kolínských památek, které se konají od 13. července do 31. srpna.
(4.7.2024)

Léto na vsi

více - Léto na vsi
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad, přibližující všední život našich předků, který se koná v sobotu 13. července v 10.00 - 18.00 hodin.
(4.7.2024)

Prázdninová setkání pro rodiny s dětmi

více - Prázdninová setkání pro rodiny s dětmi
Zveme Vás a Vaše děti do Regionálního muzea v Kolíně na výtvarná setkání u příležitosti výstavy obrazů Rudolfa Mazucha a Jana Čarta, která se konají 10. července a 14. srpna.
(3.7.2024)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů